cart icon 0 0,00 
  • Twój koszyk jest pusty :(

Babo kosmetyki naturalne

www.babo.com.pl

Regulamin akcji 4. URODZINY

organizowanego przez

Sklep Internetowy www.babo.com.pl

§1
Postanowienia ogólne
1. Akcja 4. URODZINY organizowana jest przez babo spółka cywilna, ul. Rolna 6, 10-805 Olsztyn, NIP 7393949011, REGON 387972571, kontakt@babo.com.pl (zwany dalej Organizatorem).
2. Akcja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.babo.com.pl
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Kupujących, a także prawa i obowiązki Organizatora.
4. Uczestnicy, którzy przystąpią do akcji akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
5. Organizator oświadcza, że akcja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, a zatem nie znajduje do niego zastosowania ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).

§2
Definicje
Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, niżej wskazane wyrażenia mają następujące znaczenie:
a) Organizator- babo spółka cywilna, ul. Rolna 6, 10-805 Olsztyn, NIP 7393949011, REGON 387972571;
b) Kupujący- osoba biorąca udział w Akcji, będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych- za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
c) Sklep internetowy- sklep dostępny pod adresem www.babo.com.pl;
d) Akcja- akcja promocyjna, w której borą udział Kupując, a której zasady określone są w niniejszym Regulaminie;
e) Regulamin- niniejszy regulamin Konkursu;
f) Regulamin Sklepu- regulamin sklepu dostępnego pod adresem www.babo.com.pl.

§3
Warunki Akcji
1. Akcja rozpoczyna się w dniu 09.10.2021 o godzinie 00:01 , a kończy się w dniu 16.1O.2021 o godzinie 23:59
2. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem sieci Internet, w sklepie kosmetyków Babo pod adresem www.babo.com.pl.
3. W trakcie trwania Akcji Kupujący może zakupić towary 25% taniej wpisując w koszyku w odpowiednim polu kod: URODZINY4. Kod działa na wszystko z wyłączeniem duetów.
4. Do każdego zamówienia od 99 zł Kupujący otrzyma TONIK PRZECIWZMARSZCZKOWY do twarzy 30ML za 0,01 zł do wyczerpania zapasów.
5. Do każdego zamówienia od 199 zł Kupujący otrzyma MYJĄCY OLEJEK DO DEMAKIJAŻU 100ML za 0,01 zł do wyczerpania zapasów.
6. Promocje łączą się.
7. Do każdego zamówienia, w którym Kupujący wybierze jako sposób dostawy PACZKOMAT Kupujący nie poniesie kosztów wysyłki na terenie Polski.
8. Organizator zastrzega sobie wysyłkę zakupionych towarów w okresie 7 dni roboczych od otrzymania przelewu.
9. Zamówienie Kupującego podczas Akcji, które nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni zostanie anulowane.

§4
Ochrona danych osobowych Uczestników
1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest babo spółka cywilna, ul. Rolna 6, 10-805 Olsztyn, NIP 7393949011, REGON 387972571.
2. Dane osobowe podane przez Kupujących będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji, a także w celu wysłania zamówienia, jak również w celach kontaktowych.
3. Dane osobowe nie będą przekazane podmiotom trzecim, za wyjątkiem danych osobowych Kupujących, które mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej celem dostarczenia nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Prawo do żądania usunięcia danych może być ograniczone w czasie z uwagi na uzasadniony interes Administratora- w związku z możliwością dochodzenia roszczeń.
7. Podanie danych osobowych, a także zachowanie przez Administratora prawa do przetwarzania tych danych jest konieczne do organizacji niniejszego Konkursu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez podawania przyczyn.
2. Zmiana Regulaminu może dotyczyć w szczególności zmiany terminów, obowiązujących w Akcji, a także zmiany rodzaju nagród, przewidzianych za poszczególne miejsca.
3. Zmieniony Regulamin zaczyna obowiązywać niezwłocznie po jego opublikowaniu.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: www.babo.com.pl

X
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu