cart icon 0 0,00 
 • Twój koszyk jest pusty :(

Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego babo.com.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego, działającego pod adresem babo.com.pl.
 2. Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych, celów oraz sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego przekazywania, a także uprawnień i możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Ponadto Polityka zawiera szczegółowe informacje odnośnie stosowanych plików cookies (ciasteczek) i możliwości Użytkowników serwisu w tym zakresie.

§2

Definicje

 1. Polityka– niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także z przepisami krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie.
 2. Sklep– sklep internetowy, znajdujący się pod adresem babo.com.pl, prowadzony przez:
  BioLab Roksana Rudzka, zarejestrowaną pod adresem ul. Bulwar Dedala 1/3, 54-130 Wrocław, NIP 4970016943, REGON 080375321 
 3. Użytkownik– każda osoba, która korzysta ze strony internetowej Sklepu, niezależnie od późniejszego zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem;
 4. Dane osobowe- informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników np. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub danych, gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.
 5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)- pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne na temat zachowań użytkownika, umieszczane na urządzeniach końcowych, z których korzysta (np. komputerach, tabletach itp.) przez serwisy internetowe, z którymi się łączy.

§3

Administrator Danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu są: BioLab Roksana Rudzka, zarejestrowaną pod adresem ul. Bulwar Dedala 1/3, 54-130 Wrocław, NIP 4970016943, REGON 080375321 

§4

Kategorie oraz cele przetwarzania Danych osobowych

 1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych Użytkowników:
 • Imię i nazwisko;
 • Adres wysyłki;
 • Adres zamieszkania/prowadzenia działalności;
 • Numer telefonu kontaktowego;
 • Adres e-mail;
 • NIP (w przypadku osób, prowadzących działalność gospodarczą).
 1. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników Sklepu, będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym skompletowania zamówienia oraz jego wysyłki, a także wystawienia dokumentu sprzedażowego (faktury imiennej), jak również w celach kontaktowych.
 2. Powyższe Dane osobowe, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, mogą być również wykorzystane w celu przeprowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Administratora, w tym poprzez otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (Newsletter).
 3. Zgoda na udział w akcjach marketingowych lub promocyjnych Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Administratora.

§5

Przekazywanie Danych osobowych

 1. Administrator ma prawo przekazywania Danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim:
 2. podmiotom zewnętrznym, uczestniczącym w obsłudze rachunkowej firmy (w zakresie danych osobowych widocznych na fakturach);
 3. podmiotowi świadczącemu wsparcie techniczne oraz informatyczne (wyłącznie w trakcie czynności o charakterze serwisowym);
 4. wybranym firmom kurierskim lub przewozowym, jak również firmom pośredniczącym w zamawianiu dostaw, a także osobom fizycznym, świadczącym usługi przewozowe (wyłącznie w przypadku wysyłki zamówionych towarów);
 5. podmiotom zewnętrznym, zapewniającym obsługę płatności on-line;
 6. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa (w tym odpowiednim organom państwowym).
 7. Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego, za wyjątkiem indywidualnie uzgodnionej z Użytkownikiem przesyłki zagranicznej, za jego uprzednią zgodą.

§6

Uprawnienia Użytkowników w kwestii Danych osobowych

 1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności Sklepu mają następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. sprostowania swoich danych;
  3. ograniczenia ich przetwarzania;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do żądania usunięcia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze względu na konieczność przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartą umową sprzedaży- z uwagi na uzasadniony interes Administratora.
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@babo.com.pl lub poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres babo s.c. Ul. Rolna 6 10-805 Olsztyn.
 4. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji celów przetwarzania, określonych w §4.

§7

Polityka cookies

 1. W ramach prowadzonej strony internetowej Sklepu Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu, a tym samym do realizacji zamówień, składanych za jej pośrednictwem.
 3. Akceptacja stosowania plików cookies następuje poprzez udzielenie dobrowolnej, wyraźnej zgody przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu za pomocą naciśnięcia przycisku „Akceptuję”.
 4. Zmiana decyzji odnośnie stosowania plików cookies może zostać dokonana przez Użytkownika za pomocą zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§8

Rodzaje plików cookies

 1. Z punktu widzenia trwałości cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:
 • ciasteczka sesyjne (session cookies)- pozwalające na sprawne korzystanie z witryny internetowej w ramach danej sesji na stronie Administratora, usuwane po jej zakończeniu;
 • ciasteczka trwałe (permanent cookies)- przechowywane dłużej, nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji na stronie Administratora.
 1. Z punktu widzenia pochodzenia cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:
 • ciasteczka własne (first party cookies) – ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika Administrator;
 • ciasteczka zewnętrzne (third party cookies)- ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika podmiot trzeci, z którego usług korzysta Administrator (np. portal społecznościowy, dostawca treści reklamowych).
 1. Strona Administratora może zawierać odesłania do innych stron, takich jak serwisy społecznościowe lub systemy płatności. Ciasteczka zewnętrzne, które pochodzą od podmiotów trzecich są niezależne od Administratora, a ich stosowanie jest uregulowane w Politykach prywatności, stosowanych przez te podmioty.

§9

Cele stosowania plików cookies

Pliki cookies są przez Administratora lub podmioty zewnętrzne stosowane w następujących celach:

 1. w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Administratora (ułatwienia odnośnie funkcjonowania serwisu, tj. zapisywanie preferencji i ustawień Użytkowników, np. danych logowania lub danych w przypadku zamieszczania komentarzy lub opinii, a także przechowywanie danych z formularza zamówienia);
 2. w celu przeprowadzenia logowania Użytkowników w Sklepie (funkcja zapamiętywania danych Użytkowników);
 3. w celu ułatwienia komentowania oraz dokonywania oceny kupowanych produktów (zapamiętywanie danych Użytkowników);
 4. w celach analitycznych Administratora (analiza zachowań Użytkownika, w tym tworzenie statystyk, zbierane w celu ulepszenia działania strony internetowej Sklepu);
 5. w celu przeprowadzenia płatności on-line za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego;
 6. w celu zapewnienia Użytkownikom strony Sklepu usług, oferowanych przez portale społecznościowe.

§10

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji pracy, a także odpowiedniego sprzętu i rozwiązań informatycznych.
 2. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie miało charakter poufny dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

§11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1.06.2019 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Sklepu Administratora.
X
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu