cart icon 0 0,00 
 • Twój koszyk jest pusty :(

Regulamin Sklepu Internetowego www.babo.com.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników sklepu internetowego babo.com.pl, będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami.
 2. Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem babo.com.pl, prowadzony przez:
  BioLab Roksana Rudzka, zarejestrowaną pod adresem ul. Bulwar Dedala 1/3, 54-130 Wrocław, NIP 4970016943, REGON 080375321 
 3. Dane kontaktowe sklepu internetowego:
  1. adres pocztowy: Bula Dedala 1/3, 54-130 Wrocław;
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@babo.com.pl.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym wymagane jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych z aktywnym dostępem do sieci Internet, umożliwiające wypełnienie internetowych formularzy (np. laptop, smartfon).
 5. Złożenie wiążącego zamówienia w Sklepie internetowym (zawarcie umowy) wymaga pełnej akceptacji treści niniejszego regulaminu.

§2

Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, niżej wskazane wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Sklep internetowy– sklep dostępny pod adresem babo.com.pl;
 2. Sprzedający- sklep internetowy, znajdujący się pod adresem babo.com.pl, prowadzony przez:
  BioLab Roksana Rudzka, zarejestrowaną pod adresem ul. Bulwar Dedala 1/3, 54-130 Wrocław, NIP 4970016943, REGON 080375321 
 3. Kupujący– każda osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupu towarów w Sklepie internetowym;
 4. Konsument– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie internetowym, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 6. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

§3

Przedmiot sprzedaży

 1. Ceny towarów, a także ich opisy, które widoczne są na stronie internetowej Sklepu nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale stanowią informację handlową. Stają się one wiążące po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, a także ich opisów, prezentowanych na stronie, do wprowadzania cen promocyjnych na produkty, jak również przeprowadzania wyprzedaży niektórych produktów.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stany magazynowe widoczne na stronie internetowej Sklepu były na bieżące aktualizowane i wiarygodne. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia. Strony mogą wówczas ustalić świadczenie zastępcze lub Kupujący może odstąpić od umowy.

§4

Złożenie zamówienia- zawarcie umowy

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez formularz zamówienia (koszyk) dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane poprzez konto indywidualne dla Użytkownika, zarejestrowane w serwisie lub bez rejestracji.
 3. Danymi niezbędnymi do dokonania zamówienia są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres wysyłki.
 4. Kupujący dokonuje wyboru towarów, które dodaje do swojego formularza (koszyka), a następnie dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy oraz płatności. Po wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym pod warunkiem zawieszającym uiszczenia ceny sprzedaży w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 5. Niedotrzymanie przez Kupującego terminu uiszczenia ceny sprzedaży w w/w terminie skutkuje niedojściem umowy sprzedaży do skutku (anulowaniem zamówienia).
 6. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający niezwłocznie rozpoczyna realizację zamówienia.
 7. Po 14 dniach od złożenia zamówienia Kupujący otrzyma maila z prośbą o dodanie opinii i oceny zakupów. Dodawanie opinii jest dobrowolne.

§5

Sposoby płatności

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:
  1. przelew bankowy na konto Sprzedającego: nr konta: 60 1090 1290 0000 0001 0289 0399;
  2. szybki przelew za pośrednictwem platformy cyfrowej PayU (https://www.payu.pl/).
 2. Niezależnie od wybranego sposobu płatności, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
 3. Momentem dokonania płatności jest uznanie środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedającego.
 4. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia.

§6

Dostawa towarów

 1. Na terenie Polski w sklepie internetowym Kupujący ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy towarów:
  1. Kurier InPost- 15 zł;
  2. Paczkomaty InPost- 12 zł;
  3. Kurier Inpost za pobraniem 17 zł;
  4. Kurier DPD 18 zł;
  5. Kurier DPD za pobraniem 20 zł
 2. Skorzystanie ze sposobu dostawy, określonego w pkt. 1 lit. c jest możliwe po indywidualnym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu daty oraz godziny dostawy, a także ceny. Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej opcji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia w/w warunków.
 3. Dostawa, określona w pkt. 1 lit. c następuje w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
 4. Sprzedający lub firma kurierska potwierdza Kupującemu przekazanie paczki firmie kurierskiej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Na prośbę Kupującego Sprzedający przesyła mu również niezwłocznie numer przesyłki, umożliwiający jej śledzenie.
 5. Wysyłka towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej możliwa jest po uprzednim kontakcie ze Sklepem internetowym i zaakceptowaniu przez Kupującego indywidualnej wyceny dostawy towarów do wybranego kraju.

§7

Realizacja zamówień i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.
 2. Czas dostawy uzależniony jest wybranej opcji wysyłki i wynosi:
  1. Kurier InPost- 1 do 3 dni roboczych;
  2. Paczkomaty InPost- 1 do 2 dni roboczych.
 3. Czas dostawy przesyłek zagranicznych jest uzależniony od ustaleń, o których mowa w § 5 5. Po zaakceptowaniu tych ustaleń Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym czasie przez Sprzedającego niezwłocznie za pomocą wiadomości e-mail.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie przez Kupującego i w konsekwencji zwrotu przesyłki do Sprzedającego przez firmę kurierską, Sprzedający wyznaczy Kupującemu odpowiedni termin do ponownego potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku niepotwierdzenia zamówienia Sprzedający będzie miał prawo od umowy odstąpić i żądać od Kupującego pokrycia wszelkich strat, które poniósł, w tym kosztów dostaw i zwrotów nieodebranych przesyłek.
 6. W przypadku ponownego potwierdzenia zamówienia, w związku z koniecznością ponownej wysyłki, Kupujący zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty za dostawę towarów, zgodnie z pkt.2 niniejszego paragrafu, a także kosztu zwrotu przesyłki, poniesionego przez Sprzedającego.

§8

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do dostąpienia od zawartej umowy:
  1. bez podania przyczyny;
  2. w terminie 14 dni od daty wydania towaru.
 2. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa powinien złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór otrzymuje od Sprzedającego w e-mailu potwierdzającym złożenie oświadczenia. Skorzystanie z wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 można złożyć poprzez:
  1. przesłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza wiadomości, dostępnej na stronie Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia w wiadomości zwrotnej;
  2. przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedającego.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia w formie pisemnej na adres pocztowy dodatkowe przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej pozwoli na usprawnienie procedury odstąpienia.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczającym jest, aby oświadczenie zostało wysłane przed upływem 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a strony mają obowiązek zwrócić świadczenia otrzymane od drugiej strony.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący ma obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
 7. Zwrot towaru może nastąpić za pomocą dowolnie wybranego przez Kupującego środka przekazu (np. poprzez kuriera lub Pocztę Polską).
 8. Koszty zwrotu towaru (tj. koszty wysyłki, zabezpieczenia towaru, opakowania itp.) ponosi Kupujący.
 9. Zwracany towar powinien być kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie i nie nosić śladów użytkowania. Jednocześnie w związku z charakterem sprzedawanych towarów, które są kosmetykami naturalnymi, prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania, a to z uwagi na ochronę zdrowia i higienę, co wynika wprost z art. 38 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 10. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający niezwłocznie zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności:
  1. cenę towaru;
  2. cenę dostarczenia towaru do wysokości najtańszej opcji dostawy dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.
 11. Zwrot wpłaconych środków pieniężnych zostaje dokonany najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu na konto bankowe Kupującego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z wypłatą środków do czasu otrzymania towaru lub otrzymania potwierdzenia jego nadania na adres Sprzedającego.

§9

Gwarancja jakości

 1. Sprzedający udziela Gwarancji świeżości kosmetyków naturalnych, sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Czas trwania gwarancji wynosi:
  1. w przypadku kosmetyku zamkniętego- do dnia daty ważności, określonej na opakowaniu;
  2. w przypadku otwarcia kosmetyku- zgodnie z tzw. datą PAO (period after opening), tj. datą informującą o ważności kosmetyku po otwarciu opakowania, nie dłużej jednak niż do dnia daty ważności, określonej na opakowaniu.
 2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Z niniejszej Gwarancji można skorzystać w przypadku stwierdzenia:
  1. rozwarstwienia kosmetyku;
  2. zmiany konsystencji kosmetyku, utrudniającej jego prawidłowe użytkowanie;
  3. zmiany zapachu kosmetyku w trakcie użytkowania.
 4. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, że gwarancja nie przysługuje w przypadku nieprawidłowego sposobu przechowywania kosmetyków, które powinny znajdować się w nienasłonecznionym, ciemnym miejscu, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.
 5. Skorzystanie z Gwarancji możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesłanie go na adres elektroniczny Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia istnienia powyższych wad koniecznym będzie przesłanie wadliwego produktu na adres Sprzedającego- w przypadku konsumenta na koszt Sprzedającego.
 6. W razie zaistnienia w/w okoliczności Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu nowego produktu, który nie będzie wadliwy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wadliwej rzeczy przez Kupującego.
 7. Uprawnienia z tytułu niniejszej Gwarancji nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy ani prawa do złożenia reklamacji.

§10

Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego istnienia wad fizycznych lub prawnych po przejściu własności towaru na Kupującego posiada on uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady.
 2. Uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje zarówno Klientom, będącym konsumentami, jak i Klientom będącym przedsiębiorcami.
 3. W przypadku zaistnienia mechanicznych uszkodzeń, powstałych w trakcie dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego Kupujący powinien przesłać odpowiednią informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego. W zgłoszeniu należy określić rodzaj wady, którą produkt posiada oraz w miarę możliwości ją udokumentować. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do takiego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. W zgłoszeniu można zawnioskować o jedną z następujących możliwości:
  1. wymianę rzeczy na wolną od wad;
  2. obniżenie ceny;
  3. odstąpienie od umowy;
  4. nieodpłatną naprawę produktu.
 5. Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy nie będzie miało miejsca, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej oraz na jego koszt. Uzgodnienie szczegółów wysyłki nastąpi poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pomiędzy stronami.
 7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady, nie dłużej jednak niż w ciągu 2 lat od wydania rzeczy.

§11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. W przypadku Klientów Sklepu internetowego będących konsumentami istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentem a Sprzedającym.
 2. Pod następującym adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL znajduje się Platforma ODR (Online dispure Resolution), która pozwala na zainicjowanie pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
 3. Ponadto, konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, celem zainicjowania postępowania mediacyjnego, a także do stałego sądu polubownego, działającego przy właściwej Inspekcji Handlowej, celem rozpatrzenia sprawy przed sądem polubownym.
 4. Bezpłatnej pomocy w zakresie sporów konsumenckich udzielają powiatowi lub miejscy rzecznicy konsumentów, a także organizacje konsumenckie. Więcej informacji o tym, jak uzyskać pomoc dostępnych jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 5. Pozostałe przydatne informacje odnośnie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592, https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, http://polubowne.uokik.gov.pl/ .

§12 

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych oraz plików cookies, a także wypełnienie obowiązku informacyjnego odnośnie tych danych wobec Użytkowników strony internetowej Sklepu, zawarte są w Polityce prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w tym m.in. Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
X
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu